Hoe verloopt een kijkdag?

Hoe verloopt een kijkdag-bezoek via WhatsApp/FaceTime?

 • U spreekt op voorhand een moment af voor het bezoek. Doorgaans voorzien we zo'n 45 minuten per kandidaat-koper. Een bezoek is altijd individueel.
 • Op het afgesproken moment bel ik u op vanuit de woning en leid u vervolgens rond. U kan uiteraard vragen stellen, en achteraf stuur ik u desgewenst ook een filmpje door.
 • Heeft u nadien nog vragen, dan kan u die alvast mailen. U kan daarin ook vragen u terug te bellen op een later moment.Wat indien ik na het bezoek concreet interesse heb?

 • Heeft u concreet interesse, is het belangrijk zo snel mogelijk te handelen.
  • Laat het me zo snel mogelijk weten. Ik neem dan contact met u op om de volgende stap te bespreken.
  • Breng effectief een bod uit.
  • Kom zo snel mogelijk ter plaatse om de woning "live" te bezoeken en uw bod al dan niet te bevestigen.Hoe breng ik een bod uit?

 • Wenst u een bod uit te brengen, laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. We bezorgen u dan een gedeeltelijk vooraf ingevuld model met de belangrijkste info (woning, adres van het pand, gegevens van de verkopers en het mandaat, perceelnummers etc.) Uw persoonlijke gegevens en de geboden prijs vult u zelf in.
 • Uiteraard kunnen we u helpen met het invullen van het bod.
 • Zodra we een ondertekend bod ontvangen, brengen we dit over aan de eigenaar van de woning. Deze heeft dan ongeveer een week om u te antwoorden: ja, nee, of een tegenbod. Heeft de koper na afloop van die termijn het bod geweigerd - of niet geantwoord - dan is het bod automatisch geannuleerd, en bent u er dus niet langer door gebonden.


Welke info moet er staan in een bod?

 • De gegevens van de koper(s): naam, geboortedatum & -plaats, adres, burgerlijke staat (+ indien van toepassing, huwelijksdatum & -plaats)
 • Kopie van uw identiteitskaart(en)
 • We voorzien standaard een vervangingsclausule, zodat u zich bvb. kunt laten vervangen door uw vennootschap, nog op te richten SCI, etc.
 • Gegevens over de financiering, hetzij:
  • handgeschreven tekst waarin u verklaart af te zien van de opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van een lening. N.B. u kan nog steeds kiezen om toch een lening aan te gaan (bv. om fiscale redenen), MAAR een weigering van de bank kan dan geen argument zijn om de koop te annuleren).
  • indien u een lening nodig heeft, het bedrag, de looptijd & maximale rentevoetWat als er meerdere boden zijn?

 • In Frankrijk is het zo dat u niet kan overbieden op een woning. Biedt een koper de vraagprijs, dan is de verkoper verplicht dit bod te accepteren.
 • Hierop geldt één uitzondering: indien er op DEZELFDE dag meerdere boden zijn aan de vraagprijs, dan heeft de eigenaar de keuze. Er zijn hier geen regels voor (m.u.v. de klassieke discriminatieregels uiteraard), maar doorgaans zullen de volgende elementen doorslaggevend zijn:
  • Is er een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van de lening (en dus een risico dat de verkoop alsnog afspringt)?
  • Heeft de kandidaat-koper de woning reeds "live" gezien?
  • Hoe snel kan de kandidaat-koper ter plaatse komen na een virtueel bezoek?
  • Soms kunnen erg persoonlijke redenen meespelen. Vaak is er veel emotie bij de verkoper m.b.t. zijn woning; mooie momenten die men er beleefde, de inrichting die de eigenaars persoonlijk uitkozen,... Een koper die de woning overneemt zoals ze is, heeft vaak emotioneel de voorkeur op een investeerder die de 'lelijke oude keuken' onmiddellijk wil slopen. Was de woning in vakantieverhuur, kan het soms zijn dat een verkoper liever verkoopt aan iemand die ook wil verhuren, zodat ze zelf ook af en toe nog eens kunnen terugkeren naar de woning.
  • Belangrijk: komen de boden aan de vraagprijs binnen op een verschillende dag, dan heeft de verkoper GEEN keuze, het eerste bod is dan het bod dat hij dient te aanvaarden. In dat geval houden we uiteraard de gegevens van de andere kandidaat-kopers bij. Mocht de verkoop alsnog afspringen, dan nemen we terug contact op.Ik ben bang me te engageren voor een woning die ik niet live gezien heb.

 • De aankoop van een woning is geen beslissing die men op een-twee-drie neemt. En al zeker niet als er tijdsdruk is en u (nog) niet over alle relevante info beschikt. Anderzijds, is het soms nodig om snel te zijn om andere kandidaat-kopers voor te zijn.
 • Wij zullen NOOIT een woning verkopen aan een koper die niet perfect is geïnformeerd over het pand dat men koopt.
 • Het bod dat u uitbrengt na een bezoek op afstand, is dan ook steeds voorwaardelijk aan een live bezoek ter plaatse. We sturen het bod en de bijbehorende documenten pas door aan de notaris na het live bezoek en uw uitdrukkelijke bevestiging.
 • Alle info die bij de compromis niet bekend zou zijn, is automatisch een opschortende voorwaarde. Blijkt dus achteraf dat er een belangrijk probleem is (bv. er breekt brand uit tussen compromis en akte, waardoor een deel van de woning vernietigd wordt), dan kan u alsnog afzien van de aankoop, zonder verdere kostenKan de verkoper mij dwingen om verder te gaan met de aankoop, ook als ik me na het uitbrengen van mijn bod wil terugtrekken?

 • In theorie: ja. Het bod is immers een contract dat u bindt aan de voorwaarden die erin zijn opgenomen.
 • In de praktijk: nee. De koper zou u kunnen dwingen om tot bij de notaris te gaan voor de ondertekening van de compromis. Maar dan nog moet u ermee instemmen om uw handtekening ook daadwerkelijk te zetten.
 • Na de ondertekening van de compromis heeft u sowieso 10 dagen wettelijke bedenktijd. Wenst u zich terug te trekken uit de aankoop, dan kan dat zonder verdere kosten (al rekent de notaris doorgaans wel een 300 euro voor het opstellen van de akte). Wel dient u de juiste procedure te volgen, door een kennisgeving via aangetekend schrijven.
 • Alle info die bij de compromis niet bekend zou zijn, is automatisch een opschortende voorwaarde. Blijkt dus achteraf dat er een belangrijk probleem is (bv. er breekt brand uit tussen compromis en akte, waardoor een deel van de woning vernietigd wordt), dan kan u alsnog afzien van de aankoop, zonder verdere kosten
 • Indien er opschortende voorwaarden zijn (bv. voor het verkrijgen van de lening), dan kan u deze inroepen om kostenloos van de aankoop af te zien.Mijn bod is aanvaard. Ik heb de woning bezocht en mijn bod bevestigd. Wat nu?

 • We maken de gegevens over aan de notaris en plannen in overleg een datum in voor de ondertekening van de compromis.
 • Reken vervolgens op ongeveer 3 maanden vooraleer de akte verleden kan worden en u de sleutels krijgt.
 • Deze periode dient voor de koper om met de bank te onderhandelen over de eventuele lening. De notaris zoekt intussen bijkomende documenten op bij de gemeente (bv. voorkooprecht) en alle info die eventueel nog niet bekend zou zijn bij de compromis


Wat houdt de compromis precies in?

 • De compromis is in Frankrijk een zeer uitgebreid document, voor 95% identiek aan de verkoopsakte. U heeft daarbij dus reeds zéér gedetailleerde info over de woning, de diagnostieken, eventuele problemen etc.
 • U hoeft niet noodzakelijk aanwezig te zijn voor de ondertekening van de compromis, dit kan ook via volmacht, te ondertekenen bij een (Belgische) notaris of bij de burgemeester / eerste schepen.
 • Na de ondertekening van de compromis heeft u 10 dagen wettelijke bedenktijd. Wenst u zich terug te trekken uit de aankoop, dan kan dat zonder verdere kosten (al rekent de notaris doorgaans wel een 300 euro voor het opstellen van de akte). Wel dient u de juiste procedure te volgen, door een kennisgeving via aangetekend schrijven.


Met welke notaris werken jullie? Hoeveel kost dit?

 • Het is in principe de verkoper die beslist welke notaris hij de akte wil laten ondertekenen. Desgewenst kan u ook zelf een (Franse) notaris nemen. In dat geval delen zij hun vergoeding, de prijs verandert dus niet.
 • Reken op een kleine 8% aan notariskosten. Overigens gaat het overgrote deel daarvan naar de fiscus, en niet naar de notaris(sen).
 • Wij begeleiden u van A tot Z bij de aankoop, overlopen alle documenten vooraf met u, en zijn aanwezig bij de ondertekening.
 • Desgewenst kan u ervoor kiezen de volledige akte beëdigd te laten vertalen. Deze kosten dienen echter door de koper gedragen te worden, en zijn in het overgrote aantal situaties 'overkill'.
 • Desgewenst kan u ervoor kiezen u te laten begeleiden door uw eigen notaris in België. Deze zal dit echter apart factureren. Doorgaans is dit enkel aan te raden indien u een complexe situatie heeft (meerdere panden, complexe gezinssituatie, successieplanning, aankoop via een vennootschap,...)


Wat na de compromis?

 • De notaris stuurt u een digitaal aangetekend schrijven met de compromis op uw privé e-mail adres. Dit dient u te bevestigen met een code.
 • Na het verstrijken van de bedenktijd, betaalt u een voorschot van 5% van de aankoopprijs. De 'indemnité d'immobilisation' bedraagt 10%. Mocht u nadien - zonder 'goede' reden beslissen om het pand toch niet te kopen, dan kan de eigenaar dit bedrag van u eisen. Dit is de vergoeding voor het feit dat hij de woning specifiek voor u reserveert tot aan de aktedatum.
 • Intussen zoekt de notaris alle nog ontbrekende info op en contacteert hij de gemeente ivm het eventuele voorkooprecht. Zelf gebruikt u deze tijd om met de bank te onderhandelen over een eventuele lening.
 • In de meeste gevallen, verstrijkt er ongeveer 3 maanden tussen compromis en akte. Is er geen lening of voorkooprecht van de gemeente, dan kan dit veel sneller gaan.


Nog vragen?